Universitat de Barcelona

Màster en Humanitats Digitals

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: del 14 de febrer al 25 d'abril del 2022.
Resolució: 9 de maig.

- Segon període: del 27 d'abril al 20 de juny del 2022.
Resolució: 4 de juliol.

- Tercer període (si queden places disponibles): del 6 de juliol al 12 de setembre del 2022.
Resolució: 15 de setembre.


Abans de realitzar la preinscripció llegiu detingudament la relació de la la documentació requerida.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic de la titulació d'’accés (60 %).
 • Currículum. Els candidats han d'’adjuntar a la sol·licitud un currículum que exposi la seva trajectòria acadèmica reglada, l'’experiència professional i la formació continuada o complementària rebuda (40 %). La valoració del currículum es pondera a partir dels aspectes principals següents:
  1. Experiència professional en la creació de productes o serveis avançats d'’humanitats digitals, o bé formació relacionada rebuda (15 %).
  2. Experiència professional en la gestió de llocs web, de xarxes socials, o bé formació relacionada rebuda (5 %).
  3. Experiència professional en àmbits d'investigació d'humanitatsde recerca d’humanitats (10 %).
  4. Experiència professional en la gestió de sistemes informàtics o en programació, o bé formació relacionada rebuda (10 %).

Matrícula

 1. Primer període de matrícula (alumnat admès en el primer o segon període de preinscripció): del 18 al 29 de juliol.
   
 2. Segon període de matrícula (alumnat admès en el tercer període de preinscripció):
  • amb complements de formació: del 19 al 23 de setembre.
  • sense complements de formació: del 20 de setembre al 7 d'octubre.


Per a més informació, consulteu la secció Matrícula.

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: