Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió de Continguts Digitals

Organització i metodologia docent

L’ensenyament és presencial, de dilluns a dijous, en torn de tarda, en la franja de 16.30 a 20.30 h. Els alumnes poden cursar el màster en itinerari a temps parcial (20-48 crèdits) o a temps complet  (49 crèdits o més). Hi ha un únic grup d’un màxim de 30 alumnes.

Per tal de potenciar el caràcter professionalitzador dels estudis la metodologia docent té una clara vocació pràctica, vinculant en tot moment els coneixements teòrics amb casos d’aplicació directa. En aquest sentit cal destacar l'aprenentatge basat en projectes (ABP) que posa a disposició de professors i alumnes casos reals d’organitzacions i empreses amb necessitats específiques de gestió de continguts digitals. Amb aquests projectes els estudiants posen en pràctica els coneixements teòrics adquirits a les diferents assignatures, tot enfrontant-se a les limitacions, especificitats i complexitats pròpies d’institucions reals.

La docència s’imparteix en aules convencionals i en aules d’informàtica equipades amb ordinadors personals amb tot el programari necessari per a l’aprenentatge. A més a més, professors i alumnes disposen d’un Campus Virtual que dona accés a material docent, bibliografia i tota mena de recursos educatius, i que permet un contacte interactiu més enllà de les classes presencials.

Les concrecions pertinents de cada assignatura es troben als plans docents.

Comparteix-ho: