Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió de Continguts Digitals

Pla d'acció tutorial

La Universitat de Barcelona es proposa que els seus estudiants, a més de rebre una formació universitària de qualitat, puguin disposar d'un suport personalitzat a través de la tutoria universitària. Amb aquest objectiu, la Facultat ofereix un programa de tutoria universitària que es concreta en un Pla d’Acció Tutorial (PAT). El responsable general és el coordinador del màster que s'encarrega de planificar i d’executar el PAT. Les finalitats són informar i orientar els estudiants de manera personalitzada per incrementar la seva autonomia i facilitar la presa de decisions.
 
Les accions de la tutoria se centren en:
 
  • ajudar-los a configurar el millor itinerari curricular,
  • orientar-los a l'hora de planificar la realització de les seves Pràctiques externes,
  • orientar-los a planificar la realització del seu Treball Final de Màster,
  • col·laborar en els inicis del seu desenvolupament professional,
  • orientar l’accés al món del treball,
  • estimular la formació continuada.

El nou marc universitari que apareix amb motiu del procés de Convergència europea suposa un major protagonisme dels estudiants en la configuració de la seva formació universitària. A partir d'ara la tutoria universitària s’ocupa també d'orientar els estudiants perquè els nous reptes derivats de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) esdevinguin una nova font d'oportunitats.

El coordinador elabora un informe recollint el resultat del PAT al llarg del tot el seu període d’aplicació, aquest informe es presenta a la Comissió de Coordinació del màster que l’analitzarà i proposarà, si escau, accions de millora.
Comparteix-ho: