Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió de Continguts Digitals

Calendari acadèmic

Primer semestre

Curs 2024-25

  • Docència

Del 23 de setembre de 2024 al 24 de gener 2025 (Acollida alumnes de nou accés: primer dia de docència)

  • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

Del 27 de gener al 31 de gener de 2025

  • Reavaluació:

Del 17 al 28 de febrer de 2025.

  • Reavaluació Pràctiques i TFM:

Del 18 de juny al 11 de juliol de 2025

Segon semestre

  • Docència:

Del 4 de febrer al 30 de maig de 2025

  • Avaluació única i tancament de l’avaluació continuada:

Del 10 al 20 de juny de 2025, excepte pràctiques curriculars i TFM, que tanquen l’avaluació el 4 de juliol  

  • Reavaluació:

Del 26 de juny al 4 de juliol de 2025, excepte Pràctiques i TFM

  • Reavaluació Pràctiques i TFM:

De l’1 al 12 de setembre de 2025

Vacances i festius

Nadal

Del 23 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025

Setmana Santa

Del 14 d’abril al 21 d’abril de 2025

Festius

24 de setembre de 2024

12 d’octubre de 2024 

1 de novembre de 2024 

6 de desembre de 2024

8 de desembre de 2024

1 de maig de 2025 

9 de juny de 2025 

24 de juny de 2025 

Festes institucionals i dies no lectius

5 de desembre de 2024 

23 d'abril de 2025  

2 de maig de 2025  

Comparteix-ho: