Títol d'expert de Gestió Documental a les Empreses

Matrícula

La matrícula es podrà formalitzar durant la segona quinzena del mes de setembre.
 
 • Període de matriculació (setembre-octu)
  El tràmit de matrícula es pot realitzar:
 1. De manera presencial a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat: de dilluns a divendres de 10 a 13.00 h i de dilluns a dijous de 16 a 18 h.
   
 2. A traves del correu electrònic sed.informacio.audiovisuals@ub.edu, enviant la documentació requerida i a continuació els documents originals per correu postal (Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Secretaria. Edifici UB-Sants, Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona)
 • Formalització de la matrícula
  Es necessari aportar la documentació que es relaciona en l'enllaç següent informació per a la matrícula / información para la matricula. Es recorda que és obligatòria la presentació de la documentació acreditativa de titulació d'accés al postgrau.
   
 • Import de la matrícula (curs 2018-2019)
  L’import de la matrícula és de 834€ + 70€ en concepte de taxa administrativa.
   
 • Documents necessaris
  Imprès de sol·licitud degudament emplenat, fotocòpia del DNI, passaport o document identificatiu (països UE), Títol universitari (original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada). Per als cursos d’extensió universitària no caldrà estar en possessió de cap titulació universitària. L’alumnat amb titulacions estrangeres no homologades pel Ministeri d’Educació, una vegada acceptat al màster, haurà de sol·licitar prèviament a la matrícula autorització al rector per accedir a aquest ensenyament amb la documentació legalitzada per via diplomàtica i traduïda al català o castellà, si és el cas. Més informació a [http://www.ub.edu/acad/acces/estrangers/accpost.htm]
   
 • Selecció de candidats
  En el procés de selecció, l’aspirant pot ser convocat a una entrevista personal (física o en línia) amb la direcció del màster. Una vegada finalitzat el període de preinscripció es comunicarà la resolució als candidats.
Comparteix-ho: