Motion Graphics

Curs de curta durada: "Motion Graphics"After Effects, Illustrator i Photoshop. són les eines professionals de referència per a la creació de gràfics en moviment. Per la seva gran versatilitat i prestacions, es converteixen en quelcom indispensable per al professional del sector audiovisual, essent molt valorades per crear vídeos Motion graphics (gràfics en moviment), altrament coneguts com infografies en moviment.

En aquesta activitat pretenem centrar-nos en aquesta disciplina, entenent que l’alumne ja disposa d’una formació bàsica d’aquests programes d’Adobe i que desitja aprofundir en el seu coneixement, mitjançant aquest procediment de composició digital que actualment acapara el màxim interès i atenció del públic,donades les seves grans característiques metafòriques i d’iconització.

Inscripcions: Secretaria de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Del 18 de febrer al 18 de març de 2019 

Objectiu del curs:

 • Creació de videos per a múltiples finalitats:
 • Videos corporatius
 • Videos d’empresa
 • Presentació de productes, treballs i esdeveniments
 • Exposició de projectes
 • Firmes personals
 • Identificadors de canal
 • Caretes de programa
 • Currículums
 • Anuncis i Banners
 • Demostracions
 • Projectes artístics personals
 
A qui pot interessar?
El curs s'adreça a graduats o estudiants del carrer curs de Comunicació Audiovisual i a professionals de l'edició, la il·lustració, el grafisme, la fotografia, etc. amb nocions bàsiques d'After Effects, Illustrator i Photoshop.
 

Direcció i coordinació del curs
Jaume-Elies Vilaseca. Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona.
 
Metodologia docent i avaluació
Els continguts del curs els introdueix el professor mitjançant la projecció d'exercicis relacionats amb la matèria. Aquests continguts els ha de seguir l’estudiant individualment de manera pràctica a l'aula amb el guiatge del professor i posteriorment, amb exercicis semblants, a l’aula d’informàtica o a casa seva.

Al llarg del curs es treballen casos que serveixen per contextualitzar, en l’entorn de la postproducció, les necessitats de transformació i manipulació dels materials audiovisuals en funció del tipus de resultat que es pretengui obtenir. Atesos els continguts de l’assignatura, el coneixement de la llengua anglesa és necessari per poder seguir manuals, guies d’ús i informació tècnica.

Per aprovar el curs cal realitzar satisfactòriament els exercicis proposats i el projecte final, i és obligatori assistir, com a mínim, a un 80% de les sessions.
 
Calendari i horari
El curs consta de 49 hores presencials, la docència s'iniciarà el 26 de març de 2019 i finalitzarà el 30 de maig de 2019. Les classes s'imparteixen els dimarts i dijous a la tarda, de 16 a 19 hores. 
 
Altres informacions
Per informació sobre l’horari de matrícula consulteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat
(telèfon 93 403 57 70 i correu-e sed.informacio.audiovisuals@ub.edu).

Més informació respecte el curs al correu-e del director: jaume.vilaseca@ub.edu
 
Lloc d’impartició
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/
Comparteix-ho: