Òrgans de govern

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals és un centre de la Universitat de Barcelona en el qual es duen a terme activitats de docència, estudi, investigació i extensió universitària en l'àmbit de la Informació i Documentació i la Comunicació Audiovisual.

La Facultat va ser creada l'agost de 1999 a partir de la transformació de l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació (segons el decret 226/1999 de la Generalitat de Catalunya, de 27 de juliol, DOGC de 9 d'agost).

Els òrgans de govern de la Facultat són la Junta de Facultat, l'equip deganal, els consells d'estudis i altres òrgans acadèmics. L'organització administrativa és a càrrec de l'Administració de centre amb les unitats que en depenen.

Comparteix-ho: