Diploma de postgrau de Llibreria

Pla d'estudis

Durada dels estudis

Total de crèdits: 30 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores)
Cada crèdit ECTS suposa una dedicació de 25 hores de treball per a l'alumne, de les quals aproximadament una tercera part són hores de classe presencial i la resta és feina dirigida i autònoma que cal fer fora dels horaris de classe establerts.

1r semestre

 1. Marc legal del llibre
 2. El llibre, aspectes tecnològics: producció i distribució. De la impremta a l'edició digital
 3. El sector de la llibreria: tipus de negocis de llibreria
 4. Recursos d'informació bibliogràfica general i especialitzada

2n semestre

 1. La gestió de la llibreria: el fons i la seva presentació
 2. Gestionar eficaçment i econòmicament el fons
 3. Atenció i tracte al client
 4. Gestió de visibilitat a la xarxa, xarxes socials
 5. Administració i comptabilitat aplicades a la llibreria
 6. Pla de màrqueting aplicat a la llibreria
 7. Pràctiques en llibreries

L’assignatura de Pràctiques consisteix en una estada de 100 hores en una empresa o institució que realitzi activitats relatives al negoci de llibreria (llibreries generalistes, especialitzades, de grans superfícies...). L'Escola de Llibreria té convenis subscrits que li permeten oferir una àmplia varietat de possibles llocs d’estada. L’oferta de places s’actualitza cada curs i els alumnes en són informats amb antelació. Durant les pràctiques els alumnes compten amb un tutor acadèmic del postgrau i amb un tutor professional al centre on es fa l’estada; els dos s’encarreguen d’organitzar les seves activitats, fer-ne el seguiment i cooperar en l’avaluació dels resultats. Per poder portar a terme les Pràctiques cal haver assistit com a mínim al 80 % de les classes teòriques.

Docència: La propera edició del postgrau de Llibreria està previst que comenci al setembre de 2021. Les classes tindran lloc de setembre a abril.
Pràctiques: Entre abril i juny de 2022.

Horari de classes: Si no hi ha canvis, les classes tenen lloc els dilluns i els dimecres, de 16 h a 20 h.

Comparteix-ho: