Pràctiques

Voleu col·laborar en la formació d'un nou/va professional del sector? Voleu col·laborar amb la Facultat en l'adaptació d'un ensenyament a les necessitats i la realitat del mercat laboral? Necessiteu un estudiant que ajudi en diverses tasques? Si la resposta a alguna de les preguntes és afirmativa, aquí trobareu una via per portar-ho a terme.

La legislació espanyola preveu la possibilitat que les empreses i institucions puguin disposar d'alumnes universitaris per a la realització d'un període de pràctiques. Amb aquesta activitat l'estudiant complementa la formació teòrica que rep a la Universitat i comença la seva integració laboral en un entorn real. N'hi ha de diferent tipus (pràctiques curriculars dins dels plans d'estudis dels graus i màsters o pràctiques no curriculars o voluntàries), depenent del que vulgui l'empresa o institució, però en tots els casos, en la realització de pràctiques la relació entre l'estudiant i l'empresa és estrictament acadèmica: no hi ha cap relació contractual, ni obligació d'oferir una feina en finalitzar aquest període. En les pàgines sobre les pràctiques curriculars (Pràcticum) i les no curriculars trobareu informació sobre les dues modalitats de pràctiques, com també la normativa, les tarifes i tota la documentació necessària per poder demanar-les. 

En aquest apartat també us informem de com difondre un anunci d'oferta de feina entre els nostres alumnes i titulats. En aquest sentit, us pot interessar donar un cop d'ull al Canal Professional, un apartat on es recull la trajectòria i perfils professionals d'alguns titulats de la Facultat. També podeu consultar els perfils i competències professionals de les nostres titulacions.

 

Comparteix-ho: