Pràctiques d'estiu a l'estranger

Avís important

A causa de la situació generada per la pandèmia, aquest curs no es realitzaran pràctiques d'estiu a l'estranger.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre.
Presentació

La Facultat ofereix als estudiants la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques professionals en diverses institucions a l'estranger durant els mesos d'estiu. L'estada es realitza en el marc dels convenis de cooperació educativa.

 • Trobareu la convocatòria de pràctiques d'estiu a l'estranger 2020 AQUÍ
 • Trobareu la convocatòria de pràctiques d'estiu a l'estranger 2019 AQUÍ

Pel caràcter extraordinari d'aquestes pràctiques, alguns centres no ofereixen la remuneració econòmica que contempla la normativa de convenis. En cada plaça concreta s'especifica, si és el cas, quin és l'ajut que el centre de pràctiques ofereix a l'estudiant seleccionat (pot tractar-se d'un ajut econòmic, de l'ús gratuït d'allotjament o del finançament de despeses de transport).

 

Convocatòria de 5 ajuts

 

 1. Aquestes estades en pràctiques es regeixen pel RD 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i per la normativa de pràctiques externes de la UB.
   
 2. Poden ser subjectes de pràctiques:
  1. Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la Facultat
  2. Els estudiants ERASMUS i SÈNECA-SICUE inscrits a la Facultat
  3. Els estudiants matriculats en títols propis i de postgrau de la Facultat, excepte els matriculats en cursos de menys de 15 crèdits
  4. Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela, sempre i quan l'estada de pràctiques serveixi per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.
    
 3. Per acord de la Comissió Acadèmica de la UB de 20 d'abril de 2008, també poden presentar-se a aquesta convocatòria els estudiants que hagin finalitzat un conveni de cooperació educativa de 500 hores:
  1. Estar matriculat del curs vigent en l’ensenyament pel qual s’opta a les pràctiques
  2. No haver demanat el títol
  3. Els estudiants de grau han d'haver superat el 50 % dels crèdits (en el moment d’establir l’ordre de candidats per a cadascuna de les places, els estudiants que encara no arribin al mínim de crèdits exigits seran situats darrere dels estudiants que ja els tinguin).
  4. Els alumnes de màster, del període de formació del doctorat, o de títols propis i de postgraus de la Facultat han de presentar un informe previ favorable del coordinador del màster o programa de doctorat o del director del curs. 
    
 4. Tal com estableix la normativa de la Facultat, per tal de realitzar les pràctiques de l'estiu a l'estranger, l'estudiant no pot renunciar a un conveni de cooperació educativa vigent.
   
 5. L’estudiant ha de fer efectiu el pagament de la pòlissa d’accidents voluntària que cobreix les pràctiques en qualsevol país del món.
   
 6. En finalitzar el conveni, l'estudiant ha de realitzar una memòria i una valoració breu de la seva estada al centre. Aquests documents s'han de lliurar a la Secretaria de la Facultat en un termini de 30 dies posteriors a la finalització del conveni (exclòs l'agost). El tutor indicarà a l'alumne com fer la memòria i la valoració. Un cop lliurada la memòria, el tutor valorarà les pràctiques i aquesta informació constarà al Suplement Europeu al Títol.

Els estudiants interessats trobaran tota la informació sobre les pràctiques d'estiu en l'aplicatiu de pràctiques externes (GIPE): http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

La selecció es durà a terme per una comissió la composició de la qual és:

 • El professor responsable de les pràctiques d'estiu a l'estranger, que actuarà de President
 • La Secretària acadèmica
 • Un representant del professorat
 • Un representant de l'alumnat
 • Un membre del personal d'administració i serveis de la SED, que actuarà de secretari de la comissió

En la selecció dels candidats, es tindrà en compte principalment l'expedient acadèmic, l'adequació als requisits específics (acadèmics o lingüístics) de cada lloc i l'exposició de motius de la sol·licitud.

Es prioritzaran les sol·licituds dels alumnes que no van gaudir d'aquest programa el curs 2018-19.

 

Per a més informació: Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals (tel. 93 403 57 70, sed.informacio.audiovisuals@ub.edu), Miquel Centelles ( miquel.centelles@ub.edu) i Oficina de Relacions Internacionals ( ori-fbd.@ub.edu).

 • Biblioteca Histórica José María Lafragua (Puebla) (Mèxic) 1
 • Biblioteca Nacional de Chile (Xile) (Santiago de Xile) 4
 • Gioacchino Onorati Editore, S.R.L. - Unipersonale (Aracne Editrice) (Roma) (Itàlia) 2
 • The Hispanic Society of America (Estats Units d’Amèrica) 1
 • Instituto Cervantes Bruselas (Bèlgica) 2
 • Instituto Cervantes de Bremen (Alemanya) 2
 • Instituto Cervantes de Casablanca (Marroc) 1
 • Instituto Cervantes de Chicago (Estats Units d’Amèrica) 1
 • Instituto Cervantes de Fráncfort (Alemanya) 1
 • Instituto Cervantes de Hamburgo (Alemanya) 1
 • Instituto Cervantes de Leeds (Regne Unit) 1
 • Instituto Cervantes de Londres (Regne Unit) 1
 • Instituto Cervantes de Lyon (França) 1
 • Instituto Cervantes de Manchester (Regne Unit) 1
 • Instituto Cervantes de Manila (Filipines) 1
 • Instituto Cervantes de Munich (Alemanya) 1
 • Instituto Cervantes de Nàpols (Itàlia) 2
 • Instituto Cervantes de Nueva York (EUA) 3
 • Instituto Cervantes de París (França) 1
 • Instituto Cervantes de Rabat (Marroc) 1
 • Instituto Cervantes de Roma (Itàlia) 1
 • Instituto Cervantes de Tánger (Marroc) 1
 • Instituto Cervantes de Tetuán (Marroc) 2
 • Instituto Cervantes de Tokio (Japó) 1
 • Instituto Cervantes de Toulouse (França) 1
 • Instituto Cervantes de Utrecht (Països Baixos) 1

Comparteix-ho: