Curs superior universitari en Ciència Oberta: Promoció, Suport i Avaluació

Ciència oberta: promoció, suport i avaluació: Preinscripció i admissió

Places disponibles: 25

Preinscripció en línia: del 10 de desembre al 7 de gener

Formulari de preinscripció

Cal enviar a sed.informacio.audiovisuals@ub.edu la documentació següent escanejada: document d'identitat (DNI, passaport o NIE), títol universitari i currículum. Enviar aquests documents és requisit indispensable per a ser tingut en compte en el procés de selecció.

Criteris de selecció: en cas que el nombre de preinscripcions superi les places disponibles, es farà una selecció equilibrada de les places en funció de la diversitat d’institucions representada entre les persones preinscrites, en la que es tindrà en compte la idoneïtat dels candidats (grau de vinculació i experiència en l’àmbit del suport a la recerca).

Comparteix-ho: