Curs superior universitari en Ciència Oberta: Promoció, Suport i Avaluació

Ciència oberta: promoció, suport i avaluació: Presentació

La ciència oberta és un terme que engloba una multitud de pràctiques que, contemplades de manera integral, canvien la forma de fer recerca, amb l’objectiu que tot el cicle de la informació científica sigui més transparent, col·laboratiu i obert a la societat en el seu conjunt. Aquesta transformació és en bona part el resultat d’un moviment social impulsat pels diversos actors de la recerca, però que en els darrers anys ha pres forma en les polítiques de recerca i en les condicions de les convocatòries de finançament. Afecta molts aspectes que es poden analitzar en cinc grans àmbits tal com fa l’associació LIBER en el document Identifying Open Science Skills for Library Staff & Researchers: integritat de la recerca, dades FAIR, accés obert, mètriques i avaluació transparents, i ciència ciutadana.

Aquestes noves pràctiques defineixen un entorn nou en què calen nous perfils per acompanyar el personal investigador, i suposen haver de dissenyar nous procediments i organitzar les infraestructures necessàries. En general, l’actualització constant de les pràctiques de ciència oberta i del finançament de la recerca no només comporta que els investigadors coneguin i desenvolupin les seves competències vinculades, sinó que el personal de suport de les institucions de recerca tingui la capacitació adequada per poder assessorar-los.

A causa d’aquest escenari canviant, hi ha una demanda creixent de formació i d’actualització del personal implicat en el suport a la recerca a la qual aquest curs vol donar resposta. Aquesta formació s’adreça principalment a personal de biblioteques universitàries i de recerca, equips directius en centres universitaris i de recerca, o personal d’unitats de gestió en instituts, centres i infraestructures de recerca, que desenvolupen activitats vinculades amb l’avaluació, el suport a la recerca i la gestió del coneixement, i que volen millorar els seus coneixements, integrar l’experiència al seu lloc de treball i reflexionar sobre la seva adaptació a aquest entorn nou.

Pròxima edició: curs 2023-2024
Objectius

En finalitzar el curs els assistents han de ser capaços de:

  • Organitzar i impulsar l’actualització dels serveis de suport a la recerca de manera consistent amb les noves demandes de la ciència oberta.
  • Atendre consultes del personal investigador relacionades amb la ciència oberta.
  • Dissenyar campanyes d’informació i accions de formació en ciència oberta adreçades al personal investigador.
  • Analitzar els requisits vinculats amb la ciència oberta en convocatòries competitives de recerca i en processos d’avaluació de la producció científica.
  • Donar suport en la formulació i avaluació de polítiques institucionals de ciència oberta

El curs té un total de set crèdits que permeten obtenir el diploma de curs superior universitari de la Universitat de Barcelona.

Del 18 d’octubre de 2023 al 17 d’abril de 2024. Les sessions presencials es fan els dimecres, de quatre a set de la tarda (amb un descans de mitja hora). A més, l’alumnat ha de fer treball dirigit i treball autònom en activitats planificades no presencials.

Per obtenir més informació acadèmica sobre el curs contacteu amb Ángel Borrego per correu electrònic (borrego@ub.edu).
Per a informació sobre l’horari de matrícula, consulteu la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 57 70 i correu-e sed.informacio.audiovisuals@ub.edu).

Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona
https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/

Comparteix-ho: