Presentació

El curs s'ocupa dels llibres impresos en les impremtes artesanals, des dels seus orígens al segle XV fins al començament del segle XIX, analitzant la seva evolució i les seves característiques formals i materials. Està dirigit a un públic que desitja conèixer la història dels llibres antics i l'estudi de la bibliografia, amb especial atenció en els impresos d'interès patrimonial i l'estudi de les col·leccions.
Objectius

  • Conèixer la història del llibre imprès antic i les seves característiques materials i formals.
  • Aprofundir en l’anàlisi i la descripció dels materials bibliogràfics antics.
  • Analitzar exemplars i revisar materials que es conserven a les biblioteques patrimonials.

El curs s’adreça a estudiants o titulats, prioritàriament de l'àmbit de la biblioteconomia, les humanitats i les ciències socials; a professionals del món de les biblioteques, dels arxius i dels centres de documentació, i a persones interessades en el patrimoni bibliogràfic. No n’hi ha requisits d’accés. Els crèdits superats podran ser reconeguts en el màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials que s'oferirà en el bienni 2020-2022.

El curs s’articula en dos mòduls:

  • Mòdul d'Història del llibre. 3 crèdits. 75 hores (25 h presencials).
  • Mòdul d'Anàlisi material i formal del llibre antic. 5 crèdits. 125 hores (40 h presencials).

Pedro Rueda. Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona.

El professorat del curs combinarà les sessions teòriques amb les de caràcter pràctic. Està prevista la realització de visites a centres patrimonials. L’alumnat disposarà del Campus Virtual de la assignatura.

Denominació del títol que obtindrà l’estudiant: Curs superior universitari El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants amb titulació universitària prèvia) o Certificat d’extensió universitària El llibre antic: Història i anàlisi del patrimoni bibliogràfic (per a estudiants sense titulació universitària prèvia).

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Melcior de Palau, 140
08014 Barcelona
http://www.ub.edu/biblio/

Per informació sobre l’horari de matrícula consulteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (telèfon 93 403 5770 i correu-e sed.informacio.audiovisuals@ub.edu. Més informació respecte al curs al correu-e del director: pedrorueda@ub.edu

Comparteix-ho: