Programació

Mòdul 1. Història del Llibre

 • La invenció de la impremta

 • L’edició en temps moderns

 • L’edició de la Il·lustració a la Revolució

 • Temps d’industrialització

 • Taller de tècniques gràfiques

 

Mòdul 2. Anàlisi material i formal del llibre antic

 • Estructura material i formal

 • El suport material del llibre: el paper

 • La impremta: composició i impressió

 • El format

 • El producte imprès: identificar una edició

 • Variants de l’edició i edicions il·legals

 • El llibre vestit: l’enquadernació

 • El llibre en ús: senyals d'ús, possessió i manipulació

Comparteix-ho: