Curs superior universitari en Ciència Oberta: Promoció, Suport i Avaluació

Ciència oberta: promoció, suport i avaluació: Programació

Unitat 1. Introducció: ciència, recerca científica i ciència oberta

 • La Ciència oberta i el seu impacte en la recerca actual (conferència inaugural).
 • Ciència oberta: antecedents i evolució del concepte, motivacions i components.
 • El cicle de la recerca vist per un investigador.
 • Ciència oberta: estratègies, fulls de ruta, polítiques i plans a nivell institucional, estatal i europeu.

 

Unitat 2. Integritat, transparència i replicabilitat de la ciència

 • La recerca i innovació responsable (RRI). Concepte. Importància i relació amb la ciència oberta.
 • Integritat de la recerca: aspectes ètics, legals i normatius. Codis de conducta. Bones pràctiques.
 • L’RRI en les polítiques de recerca, informes i realitzacions institucionals. Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca-ALLEA. Exemples de bones pràctiques.
 • Evolució dels models de l’avaluació d’experts (peer review). Fonaments i reptes de l’avaluació d’experts oberta.

 

Unitat 3. Gestió de dades de recerca d’acord amb els principis FAIR

 • Tipologia i característiques de les dades de recerca.
 • Dades obertes i principis FAIR.
 • Planificació de la gestió de dades de recerca: els Plans de Gestió de Dades (DMP). Eines per elaborar DMP.
 • Polítiques, estratègies i requeriments sobre la gestió de dades de recerca.
 • Creació, reutilització i tractament de les dades. Emmagatzematge, organització, formats, anonimització i aspectes ètics.
 • Publicació, difusió i preservació de les dades: repositoris de dades, característiques i tipologies. L’European Open Science Cloud (EOSC).

 

Unitat 4. Comunicació científica en un entorn d’accés obert

 • Present i futur de la comunicació científica. L’accés obert i el seu impacte. Revistes i editorials predadores. Megajournals. Acords transformatius. Noves plataformes de publicació: Open Research Europe.
 • Vies de publicació en accés obert. Diversitat de tipologies. Característiques. Complementarietat. Polítiques editorials en relació amb l’accés obert. Directoris: Sherpa Romeo.
 • Revistes i monografies d’accés obert. Directoris DOAJ i DOAB. Plataforma OAPEN.
 • Paradigma dels preprints. Transformació de la publicació acadèmica. Beneficis associats. Compatibilitat amb editorials.
 • Interoperabilitat i infraestructures: àmbits nacional, internacional i disciplinari. Portals de revistes. Agregadors de continguts.

 

Unitat 5. Avaluació de la recerca en un entorn d’accés obert

 • Situació actual. Finalitat de l’avaluació. Actors i polítiques. Avaluació quantitativa i avaluació qualitativa. Indicadors bibliomètrics.
 • Declaracions i debats en curs: Declaració de San Francisco sobre l’avaluació de la recerca (DORA), Manifest de Leiden, The Metric Tide i Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM).
 • Propostes i referents per a un canvi de model d’avaluació. Motius del canvi. Realitzacions internacionals: Norwegian Career Assessment Matrix (NOR-CAM), Strategy Evaluation Protocol de l’Associació d’Universitats dels Països Baixos (VSNU). Iniciatives en el context català i espanyol.

 

Unitat 6. Ciència amb i per a la societat: ciència ciutadana, recursos educatius oberts i moviment openGLAM

 • Ciència ciutadana. Principis. Impacte social de la recerca. Contribucions de proveïment participatiu. Cocreació.
 • Recursos educatius oberts. Característiques i confluència amb la ciència oberta. Llicències per compartir i reutilitzar. Fonts especia-litzades. Iniciatives i exemples.
 • Recursos OpenGLAM. Principis. Patrimoni cultural obert. Curadoria col·laborativa. Iniciatives i exemples.
Comparteix-ho: