Publicacions

Entre el conjunt de publicacions que difon la Facultat, unes quantes destaquen pel seu caràcter científic.

En primer lloc, la revista semestral en accés obert BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, indexada a bases de dades internacionals com Emerging Sources Citation Index del Web of Science i Scopus, que es complementa amb el Blok de BiD, on setmanalment es publiquen ressenyes d’informes tècnics.

Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura ofereix biennalment l’estat de la qüestió de les diverses especialitzacions de la Facultat.

També cal tenir presents les tesis doctorals defensades al Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual, que són disponibles al repositori TDX, i els treballs finals dels màsters que s’imparteixen al centre, els millors dels quals es poden consultar al Dipòsit digital de la UB.

Comparteix-ho: