Publicacions

Entre el conjunt de publicacions que difon la Facultat, unes quantes destaquen pel seu caràcter científic.

En primer lloc, la revista semestral en accés obert BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, indexada a bases de dades internacionals com Emerging Sources Citation Index del Web of Science i Scopus, que es complementa amb el Blok de BiD, on setmanalment es publiquen ressenyes d’informes tècnics.

Anuari de Biblioteques, Llibres i Lectura ofereix biennalment l’estat de la qüestió de les diverses especialitzacions de la Facultat.

També cal tenir presents les tesis doctorals defensades al Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual, que són disponibles al repositori TDX, i els treballs finals dels màsters que s’imparteixen al centre, els millors dels quals es poden consultar al Dipòsit digital de la UB.

Amb una perspectiva històrica, podem esmentar les 372 memòries de final de carrera de l'Escola Superior de Bibliotecàries i les seves successores Escola de Bibliologia i Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació (1933-1985), de les quals hi ha un repertori publicat i són localitzables a la biblioteca de la Facultat. Algunes d'elles han estat digitalitzades i es troben disponibles al Dipòsit digital de la UB http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/184533.

Comparteix-ho: