Pràctiques

Les pràctiques que l'alumnat pot realitzar durant els seus estudis l'aproximen a la realitat del món laboral i l'ajuden en la inserció dels futurs estudiants en el mercat laboral. Poden ser curriculars (o obligatòries) o extracurriculars/no curriculars (voluntàries i no incloses en el pla d'estudis).

Ambdues requereixen d'un conveni entre la UB i el centre de destí i es troben regulades per la Normativa de pràctiques externes de la Universitat de Barcelona i per les Especificacions de la FIMA a la Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

La gestió de les pràctiques externes, tant curriculars  com no curriculars, es realitza a través de l'aplicació GIPE.

Comparteix-ho: