Universidad de Barcelona

Máster de Gestión de Contenidos Digitales

Prácticas

Les pràctiques en empreses i institucions són una via per aprofundir la formació pràctica dels estudis sota la supervisió de la Facultat, un primer contacte amb el món laboral o un camí per provar diverses branques del sector professional.

Les estades en empreses i institucions poden ser pràctiques curriculars (obligatòries dins del marc d'una assignatura troncal) o pràctiques no curriculars o voluntàries (fetes en el marc d'un conveni de cooperació educativa). També es poden fer estades en centres de l'estranger, amb la modalitat de pràctiques d'estiu.

Compartir: