Actualitzacions per a W10

 

És necessari que el sistema operatiu Windows estigui actualitzat per estar protegit davant vulnerabilitats que puguin aparèixer. Amb Windows 10 distingim dos tipus d’actualitzacions:

  • Les de qualitat (quality updates)
  • Les de característiques (feature updates)

 

A mesura que apareixen noves versions de Windows 10, Microsoft deixa de facilitar actualitzacions de qualitat per a les versions més antigues. Això vol dir que cal tenir instal·lada una versió de Windows 10 que rebi actualitzacions de Microsoft periòdicament, és a dir, que estigui suportada per Microsoft.

Les actualitzacions de qualitat (quality updates) aporten possibles correccions i actualitzacions de seguretat i es despleguen mensualment.

Les actualitzacions de característiques (feature updates) són més importants perquè inclouen, a més noves funcionalitats. Es distribueixen dos cops l’any fent que el Windows 10 canvií de versió.

Per saber la versió de Windows 10 que utilitzes pots fer servir la comanda “winver.

Els codis de versió de Windows 10  tenen 4 nombres: els 2 primers identifiquen l’any en el qual es va publicar la versió i els 2 últims el mes. Per exemple, la versió 1803 es va publicar el març de 2018.

Microsoft dona suport (publica actualitzacions i resol incidents) durant 18 mesos per les seves versions publicades a primavera i 30 mesos a les publicades a la tardor. Més informació aquí.

És molt important mantenir els equips actualitzats mes a mes amb els pegats de seguretat i en una versió que estigui suportada per Microsoft. Pots comprovar les versions suportades en aquesta pàgina web.

Cada cop que s’instal·la una actualització, l’equip necessita reiniciar-se per fer-la efectiva.

No apagar o reiniciar l'equip  durant molts dies és un risc de seguretat.

Des de l’Àrea TIC es gestiona de forma centralitzada la configuració de l’equipament informàtic adherit al directori actiu propietat de la Universitat de Barcelona.

Pots saber si el teu equip està dins el directori actiu consultant aquesta ajuda.

Això permet, entre d’altres, decidir quines actualitzacions pel sistema operatiu s’instal·len i quan. A la Universitat de Barcelona, abans de llençar una actualització de la versió de Windows 10 es verifica que no afecti el programari necessari per desenvolupar les tasques pròpies de la Universitat.

En el cas dels equips no adherits al directori actiu, aquests s'actualitzen segons les directives de Microsoft.

L’Àrea TIC programa i automatitza l’actualització dels equips amb Windows 10 que tenen una versió ja no vigent per Microsoft o quan està a punt de finalitzar el seu suport.

Si t’apareix una finestra emergent com aquesta, cal fer l’actualització a la versió de Windows 10 que es recomana.

Consulta les instruccions abans d’iniciar la instal·lació.

Durant el procés l’equip es reiniciarà vàries vegades, això pot fer que no estigui disponible. Un bon moment per iniciar l’actualització podria ser al final de la jornada laboral.

Mentre l’equip s’està actualitzant, no s’ha de forçar el tancament de l’equip.

Algunes actualitzacions de Microsoft requereixen que l’equip es reiniciï obligatòriament perquè s’apliquin. En aquests casos el sistema avisa l’usuari, i li dona un marge temporal per reiniciar l’ordinador.

En equips gestionats des d'ATIC, si l'equip requereix de reinici, apareixerà una pantalla emergent com aquesta. En cas que l'usuari no reiniciï l'equip, aquest ho farà de manera automàtica divendres al vespre.

Malgrat que no s’actualitzi, l’equip podria seguir funcionant però seria més vulnerable, ja que no rebria les noves actualitzacions de seguretat. Davant el risc de seguretat que això implica per l'organització, des de l’Àrea TIC forcem els equips a actualitzar-se.

Només aquells equips adherits al directori actiu poden beneficiar-se de la implementació automàtica per part de l’Àrea TIC de la versió vigent de Windows 10.

Obre un tiquet al PAU per adherir l’equip a directori actiu.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció:Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: