Suplantació / Spoofing

  • *Glossari
  • S

Descripció:

Tècnica de suplantació d'identitat a través de la xarxa, duta a terme generalment per un intrús que fa servir programari maliciós i/o investigació de l'objectiu a atacar. Posa en risc la privacitat dels usuaris que naveguen per Internet, així com la integritat de les seves dades. 

Segons la tecnologia emprada n'hi ha de diferents tipus:

  • suplantació d'IP
  • suplantació de taula ARP (la taula que relaciona un determinat maquinari amb una determinada IP)
  • suplantació de DNS (falsejar la relació entre una IP i el nom de domini que li correspon)
  • suplantació de web (es crea una pàgina web falsa molt semblant a l'original)
  • suplantació de correu (s'envia un correu amb un emissor fals amb finalitat de spam o phishing)
  • etc.