Fora de la UB (VPN)

Per accedir als recursos des de fora de la Universitat però com si estiguessis connectat a la xarxa de la UB, pots fer servir la xarxa privada virtual (VPN).

  L'accés a recursos electrònics de la UB es fa a través del SIRE.

Com funciona el VPN?

Per crear el túnel (connexió encriptada entre dos punts remots usant Internet) necessitem:

  • un servidor VPN (allotjat a l'Àrea TIC) 
  • un programa a l'equip remot de l'usuari que anomenem client VPN.

El servidor VPN proporciona una adreça IP de la UB a l'equip remot mentre dura en túnel.

Quan s'acaba la connexió, s'acaba el túnel i l'equip remot deixa de tenir una adreça IP de la UB i l'accés als recursos interns torna a estar restringit.

La Universitat de Barcelona proporciona els clients per accedir al servei de VPN (vpn.ub.edu) als col·lectius autoritzats a fer-ho.

Hi ha dues opcions de clients:

  • Network Connect per a entorns Windows, Mac OS X i Linux.
  • Junos Pulse només per a entorns Windows, Mac OS X.

 

 Accedeix a la pàgina per descarregar-los.

Per defecte, el servei està obert a tot el  personal PAS i PDI contractat a la UB i al personal col·laborador amb codi de correu @ub.edu activat.

Els alumnes no tenen accés a aquest servei. Si fos necessari l’accés d’algun alumne, cal que el professor responsable obri una sol·licitud al PAU indicant quin alumne i a quin/s recurs/os ha d’accedir. Tingueu en compte que només es donarà accés als recursos on l’alumnat tingui llicència d’ús fora de la xarxa UB.

Cerca:

Punt d'Atenció a l'Usuari.  21687 

Catàleg de serveis i tràmits