Fora de la UB (VPN)

Per accedir als recursos de la UB des de fora de la Universitat amb les mateixes condicions de seguretat que ho fas des de la UB pots fer servir la xarxa privada virtual (VPN). El servei està disponible per a tot el personal PDI, PAS i personal extern o col·laborador i als estudiants que facin la sol·licitud.

Quan et connectes a la VPN de la UB, tots els accessos als recursos UB es faran de forma segura ja que la connexió és encriptada. La resta de navegació o connexions que facis a Internet s'encaminaran a través de la teva connexió a internet.

  Tingues en compte que l'accés a recursos electrònics de la UB es fa a través del SIRE.

Una connexió VPN permet que un equip que es troba fora de la xarxa UB es connecti amb equips i servidors dins de la xarxa UB amb totes les funcionalitats i tota la seguretat de la xarxa UB. Aquesta tecnologia es basa en una connexió encriptada entre dos punts remots usant Internet, també anomenada túnel VPN. Pel seu funcionament requereix: 

 • Un servidor VPN (allotjat a l'Àrea TIC) 
 • Un programa instal·lat a l'equip de l'usuari que anomenem client VPN. 

 

Quan l’equip remot fa servir el client VPN per establir un túnel a través d’Internet amb el servidor VPN, obté una adreça IP de la UB, així pot accedir a recursos interns de la xarxa UB. Quan es tanca la connexió, el túnel es tanca i l'equip remot deixa de tenir una adreça IP de la UB. 

Per poder connectar un equip que es troba fora de la xarxa UB a la VPN de la UB necessito: 

 • Que l’equip estigui connectat a Internet. 
 • Que l’equip tingui el client VPN GlobalProtect instal·lat a l’equip

 

  La Universitat no disposa de llicència per a dispositius mòbils.

Per instal·lar el client VPN, cal descarregar i executar l’instal·lador que s’adeqüi al sistema operatiu que estigui utilitzant.  

 

  No cal instal·lar el client cada cop que vull connectar a la VPN. Si ja l’havia instal·lat anteriorment, només hauré d’obrir el client i indicar les meves dades de connexió a la VPN UB. 

Les dades de connexió a la VPN són: 

 • Adreça del servidor VPN (portal address): vpnub.ub.edu 
 • Nombre de usuario (username): Identificador local UB 
 • Contr (password): La contrasenya del nostre compte UB

 

  Els equips connectats a la xarxa cablejada UB, no es poden connectar a la VPN. Els equips connectats a la WiFi UB o a l’Eduroam sí ho poden fer.

Des de l'Àrea de Tecnologies només donem suport al sistema operatiu Windows, tot i això hem fet alguna guia d'ajuda per si pot ser del teu interès:

Per connectar el VPN d’un mòbil o una tauleta, cal activar el natiu del mateix dispositiu.

Depèn del sistema operatiu o de la versió d’Android, però es pot trobar directament des d’Ajustes o anar per Ajustes /Conexiones / Mis ajustes de conexion / VPN

 

Dins de VPN les dades que demana són:

 • Nom: VPN UB o el que tu triïs
 • Tipus: IPSec Xauth PSK
 • Adreça del servidor:  vpnub.ub.edu
 • Identificador IPSec VPNUB
 • Clau IPSec compartida prèviament: 032019
 • Nom d’usuari (identificador local)
 • Contrasenya

Per defecte, el servei està obert a tot el  personal PAS i PDI contractat a la UB i al personal col·laborador amb codi de correu @ub.edu activat.

Els alumnes no tenen accés a aquest servei. Si fos necessari l’accés d’algun alumne, cal que el professor responsable truqui al PAU per obrir un tiquet, indicant quin alumne i a quin/s recurs/os ha d’accedir. Tingueu en compte que només es donarà accés als recursos on l’alumnat tingui llicència d’ús fora de la xarxa UB.

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits