Allotjament de llicències en xarxa

  • *Servei
  • Programari
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

A l’Àrea TIC atenem les demandes d’allotjament que provenen de facultats, departaments, grups de recerca o qualsevol servei de la UB que disposi d’aquest tipus de llicències i atenem els allotjaments amb les tecnologies més conegudes: FlexNET, SentinelLM, KMS…

A diferència d’una llicència individual (standalone) que només ens permet instal·lar el programari en un únic equip, i queda permanentment lligada a aquest equip,  la llicència en xarxa (flotant o concurrent) permet instal·lar el programari en un nombre indeterminat d’equips. Un servidor central controla el nombre de llicències que s’executen simultàniament de manera que no superi el nombre de llicències autoritzades.

 Cal que indiquis el programari i tipus de llicència a allotjar.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.