Autoritzacions de documents pels responsables

  • *Servei
  • Econòmic-financera
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Aquesta aplicació s’utilitza per autoritzar documents pels responsables de crèdit, principalment professors, directors d’àrea, degans...


  • Font:
    Per qualsevol consulta, adreça't al teu centre gestorEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.