Baixa d'equipament informàtic

  • *Servei
  • Infraestructura i equipament
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

L'Àrea TIC gestiona la neteja de dades de l'equip i/o baixa de l'inventari TIC.

Es responsabilitat de la unitat o departament a la qual pertany l'equip:

  • La baixa administrativa de l'equip a l'inventari de Patrimoni.
  • La retirada de l'equip o reciclatge a un punt verd a través del servei de l'OSSMA.

 

 Cal que indiquis l'etiqueta PAU de l'equip i la causa de la baixa de l'equip.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.