Carpeta Docent del Professorat

  • *Servei
  • Acadèmicodocent
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

La Carpeta Docent del Professorat és un recull de les evidències docents institucionals del professorat i dels tràmits de determinats processos.

S’organitza en els apartats següents:

  • Agenda: Es recullen pel professor totes les activitats docents que té planificades a GR@D.
  • Tasques: Apareixen les seves tasques pendents en alguns dels processos: Avaluació docent, Plans docents, Signatura digital d’actes, Convalidació de crèdits, etc.
  • Continguts docents: Visualització de les dades relacionades amb la docència que disposa la Universitat en altres aplicacions.  

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.