Cita prèvia

  • *Servei
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats
  • Tràmits

Descripció:

L’aplicació de Cita prèvia de la UB permet  configurar les dades dels esdeveniments que una secretaria té assignats per definir cites programades com ara:

  • les franges horàries de servei
  • els límits de dies i hores o la gestió de les cites
  • reservar hora, dia i lloc amb els operadors autoritzats per poder gravar el certificat digital al carnet de la UB.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.