Detecció de % de similituds entre documents (URKUND)

  • *Servei
  • Programari
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

El programari URKUND de detecció de % de similituds permet localitzar i identificar documents amb contingut extret d'altres documents a partir de l'anàlisi de diferents fonts, ja siguin documents públics accessibles a internet, editorials i repositoris propis, públics o privats. 

A partir d'aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres documents, per tal que el professor el pugui valorar i decidir si es tracta d'un plagi.

El sistema proporciona la detecció de similituds en diversos idiomes, com ara català, castellà, anglès, alemany, francès, turc, suec…. Els formats d’arxiu suportat per Urkund són: .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt.

A la UB està implementat en 2 àmbits:

  • Per a la detecció de similituds entre treballs acadèmics, la UB l'ha implementat al Campus Virtual, per aplicar a la revisió de TFG i TFM per part del professorat.
  • En el repositori de revistes científiques editades per la UB (RCUB).

 

 Des de l'Àrea TIC gestionem les baixes de documents que s'han enviat erròniament a URKUND.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.