Dipòsit digital

  • *Servei
  • Recursos d'informació
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona és el repositori institucional que conté, en format digital, les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Els documents d'aquest repositori també es recullen en els repositoris cooperatius de Catalunya segons el tipus de document: RECERCAT, Materials Docents en Xarxa (MDX) i Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).


  • Font:
    Per a qualsevol consulta, adreca't al CRAIEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.