Enquestes d'opinió de l'alumnat

  • *Servei
  • Acadèmicodocent
  • Enquestes i opinió
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Aquesta aplicació presenta les enquestes d’opinió d’assignatures i professors disponibles per a l’alumne i permet realitzar les enquestes on-line

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.