Gestió de beques (GeBec)

  • *Servei
  • Acadèmicodocent
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Gestió de les convocatòries de beques de col·laboració amb unitats internes de la Universitat de Barcelona i amb entitats externes:

  • Gestió de les convocatòries
  • Gestió de les sol·licituds
  • Valoració i adjudicació de la beca
  • Gestió dels becaris

 

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.