Gestió de persones (Perseu)

  • *Servei
  • Recursos humans
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Perseu es l’aplicació corporativa per gestionar el personal de la UB: personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS), personal extern (personal que realitza alguna tasca a la UB però sense vinculació formal) i també part de la gestió dels becaris de col·laboració. ) i realitzar les nòmines.
 

Els principals apartats són:

  • Gestió de les places de la UB.
  • Accés de personal.
  • Gestió de l’expedient administratiu (PDI i PAS).
  • Gestió del personal investigadors (inclou personal investigador, personal tècnic, becaris de col·laboració i personal extern).
  • Gestió de l’expedient econòmic.
  • Pressupostació i eeguiment pressupostari.
  • Gestió de la formació.

 

El principal usuari és l’Àrea de Recursos Humans, però també hi tenen accés les Oficines d’Afers Generals i en consulta la majoria de les Àrees de la UB.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.