Gestor de projectes de recerca (GPR)

  • *Servei
  • Recerca
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

El GPR (Gestor de Projectes de Recerca) és una plataforma web al servei dels investigadors per a una gestió integrada dels projectes de recerca durant el seu cicle de vida, compartida amb col·laboradors i tècnics de suport.

Des de l'Àrea TIC donem suport a les consultes dels usuaris i gestionem les modificacions de perfil d'usuaris de la aplicació GPR.


  • Font:
    Per qualsevol consulta, envia'ns un correu a Suport GPREn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.