Informes de les enquestes (Visado)

  • *Servei
  • Acadèmicodocent
  • Enquestes i opinió
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Aquesta aplicació posa a l’abast de les persones autoritzades, els informes de les enquestes d’opinió de l’alumnat.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.