Justificació de projectes

  • *Servei
  • Econòmic-financera
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Aquesta aplicació s’utilitza per gestionar la justificació de les despeses dels projectes de recerca i enviar-les al Ministeri.
Els usuaris són tots els gestors de les Unitats de Recerca (amb determinats permisos) i  amb el suport  de la secció de projectes dins de l’àrea de Comptabilitat.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.