Línia mòbil corporativa

  • *Servei
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC
  • Telefonia

Descripció:

La Universitat facilita un telèfon mobil amb línia oberta durant les 24 hores i de connexió a Internet a:

  • L'equip rectoral
  • Els degans i deganes
  • Els administradors i administradores de centre
  • Els directors i directores d’agències.

 

Els equips deganals (excepte els degans) i els directors i directores de departament podran disposar d’un mòbil obert de les 8 fins les 19 hores. Fora d’aquest horari, només tindran connexió amb telèfons mòbils corporatius i extensions Ibercom.

Cal emplenar el formulari  i enviar-lo a Coordinació de sistemes telefònics.

 Les sol·licituds d'alta hauran de ser aprovades per la Gerència.

També pots tramitar la baixa a través del mateix formulari.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.