Nom de domini (DNS)

 • *Servei
 • Publicació web
 • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC
 • Xarxa

Descripció:

Els dominis d'Internet són noms de servidors que poden ser fàcilment recordats i que s'assignen a una adreça IP.

El nom sol·licitat:

 • No pot contenir lletres accentuades
 • Els caracters han de ser lletres, dígits i el guió; no pot contenir els caràcters ç, ñ, l·,"_"
 • No pot contenir signes de puntuació
 • Ha de començar amb una lletra i ha d'acabar amb una lletra o un dígit

Recomanem:

 • No fer servir noms llargs
 • Separar paraules amb guió "-"
 • Fer servir les minúscules
 • No fer servir articles o preposicions

 

 Proposa un nom de domini seguint l'estructura nom.ub.edu, nom.nom.ub.edu i detalla la necessitat d'aquest domini.

  Si necessites un servei d'hostatgeria web i es vol un nom de domini vinculat a aquest espai, no cal fer aquesta petició, ho pots fer directament en la pròpia sol·licitud d'hostatgeria web.

 


 • Font:
  La petició l'ha de fer el responsable de la unitat o departament,
 • Llicència:
  Obre tiquet DominisEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.