Qualificació d'actes

  • *Servei
  • *Sol·licitud no ATIC
  • Acadèmicodocent

Descripció:

Aplicació que permet qualificar les actes que la secretaria del centre envia al seu professorat, fer llistats i , un cop qualificades retornar les actes a la secretaria per actualitzar l'expedient de l'alumnat. 

 

 

 


  • Font:
    Si trobes a faltar actes o hi ha qualsevol incidència al respecte, contacta amb la teva secretaria.En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.