Racó del proveïdor

  • *Servei
  • Econòmic-financera
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Aplicació que mostra les factures pendents o pagades ( fins a 3 mesos posteriors a haver-se pagat) a cada proveïdor de la UB.

Cada proveïdor nomes pot veure les seves factures, amb un codi i clau, q se li ha assignat prèviament

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.