Registre general i telemàtic (Eres)

  • *Servei
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats
  • Tràmits

Descripció:

Eres és l'aplicació de registre institucional de la Universitat que incorpora l'accés telemàtic d'entrada i sortida perquè les aplicacions puguin registrar els tràmits sense la presència física de l'interessat en els llocs de registre.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.