Revistes electròniques en accés obert de la UB (RCUB)

  • *Servei
  • Recursos d'informació
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Revistes científiques de la Universitat de Barcelona (RCUB) és el portal que recull les revistes científiques especialitzades en diversos àmbits temàtics, editades o coeditades per la Universitat de Barcelona


  • Font:
    Per a qualsevol consulta, adreçat al CRAIEn el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.