Serveis de CPD al núvol

  • *Servei
  • *Sol·licitud ATIC
  • Infraestructura i equipament

Descripció:

Tenim el núvol de Nexica a disposició de PDI i PAS per a l'hostatgeria de servidors. Aquest servei s'ofereix sota pressupost.

 Detalla al màxim la teva petició per poder facilitar-te un pressupost aproximat.