Signatura digital de qualificació d’actes

  • *Servei
  • *Sol·licitud no ATIC
  • Acadèmicodocent

Descripció:

Aplicació per tal de realitzar la signatura de les actes de qualificació dels alumnes utilitzant un dels 2 mètodes:

  • La signatura digital amb el certificat que està desat en el xip del Carnet de la UB.
  • La signatura amb usuari i contrasenya.

El principal objectiu és substituir la signatura de les actes en paper per la signatura digital o electrònica.

 

 

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.