Sistema de votació electrònica (e-Vot)

  • *Servei
  • Enquestes i opinió
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

Aquesta aplicació permet que les persones que formen part del cens puguin realitzar la votació sense necessitat de desplaçar-se als punts físics de votació.
El sistema garanteix la confidencialitat del vot i lliura al votant que ho desitgi, un tiquet per tal que pugui verificar que el seu ha estat comptabilitzat.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.