Suport a actes i esdeveniments

  • *Servei
  • Aules i sales
  • Sol·licitud / consulta ATIC - Portal Gestió TIC

Descripció:

A totes les facultats de la Universitat es posen a disposició aules o sales per exàmens o oposicions, congressos, seminaris, jornades acadèmiques d’altres institucions.

Les administracions de centre, o el servei de Protocol, gestionen aquestes activitats promogudes per entitats tant internes com externes. Són aquests qui trameten les demandes de serveis TIC per als esdeveniments programats. 

 Indica el tipus de servei informàtic que necessites per realitzar l'esdeveniment.
En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.