Suport a actes i esdeveniments

  • *Servei
  • *Sol·licitud ATIC
  • Aules i sales

Descripció:

A totes les facultats de la Universitat es posen a disposició aules o sales per exàmens o oposicions, congressos, seminaris, jornades acadèmiques d’altres institucions.

Les administracions de centre, o el servei de Protocol, gestionen aquestes activitats promogudes per entitats tant internes com externes. Són aquests qui trameten les demandes de serveis TIC per als esdeveniments programats. 

 Indica el tipus de servei informàtic que necessites per realitzar l'esdeveniment.