UB Avisos de qualificacions (app)

  • *No cal sol·licitud
  • *Servei
  • Acadèmicodocent
  • Telefonia

Descripció:

L’aplicació «UB Avisos de qualificacions» et permet:

  • Rebre avisos sobre les teves qualificacions en el moment en què s’incorporen a l’expedient acadèmic.
  • Consultar les qualificacions tan provisionals com definitives.
  • Saber el dia, l’hora i el lloc de les revisions d’examen en el cas de les qualificacions provisionals.
  • Consultar l’expedient acadèmic de tots els ensenyaments, tant del curs vigent com dels anteriors. Hi trobaràs la informació de cada ensenyament ordenada per cursos.
  • Rebre avisos referents a la reclamació de documentació de la teva beca de col·laboració UB.
  • Rebre avisos referents a les modificacions de matrícula derivades de la resolució de la teva beca general i de mobilitat.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.