Web institucional

  • *Servei
  • Publicació web
  • Sol·licitud / consulta No ATIC - Altres unitats

Descripció:

La web institucional de la UB (www.ub.edu) és l’eina de comunicació interna i externa de la Universitat amb la finalitat de contribuir a donar a conèixer les accions formatives, ressaltar la recerca i transferència de coneixement, potenciar el prestigi, la marca i la imatge de la UB així com les accions informatives de captació d’estudiants.

Tant el manteniment com l'actualització dels continguts del web institucional és responsabilitat de la unitat Entorns Web.

En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.