Xarxa Privada Virtual (VPN)

  • *No cal sol·licitud
  • *Servei
  • Xarxa

Descripció:

Amb VPN (Xarxa Privada Virtual)  aconseguim que un equip connectat a Internet (per ADSL, Wifi ...) pugui accedir a tots els recursos de la UB com si estigués dins de la seva xarxa.

El suport en la instal·lació o configuracions necessàries per l'accés remot és exclusiu a equips portàtils propietat de la UB, siguin de rènting UB o inventariats. Per la resta d'equips només es proporciona la informació de la pàgina d'ajuda.

Nota: Els alumnes no tenen accés a aquest servei. Si fos necessari l’accés d’algun alumne, cal que el professor contacti amb el PAU per obrir un tiquet, indicant: quin alumne, a quin/s recurs/os ha d’accedir i fins a quina data ha d'accedir. Només es donarà accés als recursos on l’alumnat tingui llicència d’ús fora de la xarxa UB.

 

 


  • Font:
    El servei està obert a tot el personal PAS i PDI contractat a la UB i al personal col·laborador amb compte de correu @ub.edu activat.En el catàleg de serveis i tràmits trobaràs la relació de serveis que pots demanar-nos i altres serveis on l'Àrea de Tecnologies hi participa però no dona atenció directa a l'usuari. En tots els casos t'indiquem com pots fer la sol·licitud o a qui adreçar-te. També hi ha serveis que ja tens disponibles per formar part de la comunitat UB.