Equips de rènting

La contractació d’equipament informàtic via rènting és la manera òptima de homogeneïtzar el parc i evitar-ne l’obsolescència.

L’Àrea TIC tramita anualment una campanya de rènting d'equips de sobretaula segons la política general de rènting de la UB.

Les característiques tècniques del maquinari i del programari són actualitzades segons l’evolució tecnològica, les directrius i objectius del moment.

Tota la informació sobre equips de rènting.

Cerca:

 Si ets PAS/PDI/Personal extern:
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 Horari d'atenció:
Tots el dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00
 Si ets estudiant:
 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 
 Si ets antic alumne: