Equips de rènting

La contractació d’equipament informàtic via rènting és la manera òptima de homogeneïtzar el parc i evitar-ne l’obsolescència. l’Àrea TIC tramita anualment una campanya de rènting de PCs. La vigència del contracte té una durada de 4 anys, quan els equips seran substituïts en futurs concursos.

Les característiques tècniques del maquinari i del programari són actualitzades segons l’evolució tecnològica, les directrius i objectius del moment.

Tota la informació sobre equips de rènting

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits