Equips homologats

La Universitat de Barcelona com a membre del CSUC està adherida al grup de compra d’equipament de lloc de treball que es va iniciar el juny de 2015 i que permet l’adquisició d’ equips de sobretaula i portàtils sota l’acord marc signat el 10 de juny de 2016.

L'acord marc ha estat organitzat en dos lots (sobretaula i portàtils). Amb vigència fins al 8 de desembre de 2019.

Consulta els diferents equips per fabricant o proveïdor per veure les característiques de l’equipament i el preu màxim per l’equip base, les possibles ampliacions i els serveis.

Al lot 1, corresponent als equips de sobretaula, estan homologades les empreses:

 • Semic amb equips HP,
 • Inforein amb equips LENOVO,
 • APD amb equips APD,
 • ID Grup amb equips LENOVO i
 • ATOS amb equips DELL.

Al lot 2, referent als equips portàtils i portàtils lleugers, estan homologades les empreses:

 • Semic amb equips HP,
 • Inforein amb equips LENOVO,
 • APD amb equips Toshiba,
 • ID Grup amb equips LENOVO i
 • ATOS amb equips DELL.

 

En la homologació s’ha establert una configuració base, elements d’ampliació i serveis addicionals; i un preu màxim per a cada un d’ells Pot consultar-los a la fitxa tècnica dels equips homologats.

D'acord amb la instrucció de Gerència de 19 de juny de 2018, les unitats de gestió descentralitzades i transversals podran fer comandes directament al proveïdor homologat que hagi ofert el preu més econòmic d'un producte, a igualtat de condicions tècniques, quan l'import no superi els 3.000,00 € IVA exclòs (cas a).

Si l'import de la comanda és superior als 3.000,00 € IVA exclòs però inferior o igual a 15.000,00 € IVA exclòs, caldrà consultar com a mínim a 3 proveïdors homologats, i fer efectiva la comanda al proveïdor que hagi ofert el preu més econòmic a igualtat de condicions tècniques (cas b).

Pots sol·licitar les ofertes per correu electrònic als proveïdors homologats, demanant-los el pressupost de l’equipament amb la configuració que necessitis fent referència a l'Acord Marc del CSUC Exp. 15/33.

Per la tramitació d'aquests comandes no serà necessari la participació d'una mesa de contractació, havent de quedar a l'expedient pista d'auditoria conforme s'ha escollit la opció més econòmica (cas a) i s'han demanat els tres pressupostos (cas b).

Si les compres són superiors als 15.000,00 € IVA exclòs, o vols modificar alguna condició tècnica dels equips o dels serveis s'haurà de gestionar amb l'Oficina de Contractació un acord derivat seguint les bases fixades a l'acord marc, constituir una Mesa de Contractació i sol·licitar oferta als 5 proveïdors.

No. Si les característiques dels equips homologats no cobreixen les vostres necessitats podeu dirigir-vos a qualsevol del proveïdors de la UB i sol·licitar-ne el pressupost sempre d’acord amb les recomanacions dels equipaments i les normes aplicables a la UB.

Tots els equipaments incloent el lliurament a la persona i lloc que s’indiqui en la comanda, el manteniment in situ i 4 anys de garantia del fabricant. A més d’aquests serveis es pot contractar els serveis següents:

 • Posta en marxa. Verificació components i configuració xarxa.
 • Instal·lació equip lloc de treball. Configuració xarxa, usuaris i aplicacions segons recomanacions UB.
 • Migració de dades.
 • Extensió de garantia a 5 anys.
 • Retirada d’equip antic

 

Trobareu els detalls sobre els serveis en els Plecs de prepscripcions tècniques de l’Acord Marc.

Us podeu adreçar al proveïdors per correu electrònic o per telèfon. Les adreces de contacte dels proveïdors són:

APD

Mari Carme Fernández (mcfernan@gapd.es)

Recinte Industrial de la Colònia Güell

Carrer A, 2, Edifici Filatures, 1er, 4a

08690 Santa Coloma de Cervelló

Tel.: +34 93 209 70 00 | Ext.: 104 

http://www.gapd.es/

ATOS

Begoña Andrés López (bego.andres@atos.net

 

C/ Pere IV, 291

08020 Barcelona, Spain

Tel   +34 93 486 18 18

https://atos.net/es/spain

ID GRUP 

Laura García (laura.garcia@idgrup.com)

 

Pol. Ind. Pedrosa C/. Montserrat Roig 38-40

 

(Carrer de la Pedrosa C)

 

08908 L'Hospitalet de Llobregat

 

Tel: 933933930 - Fax: 932052033 - Mòbil: 610 20 25 52

 

http://www.idgrup.com/

INFOREIN 

Damián Santiveri  (dsantiveri@inforein.es)

c/ Equador, 45

08029 BARCELONA

Telf: 93 419 36 30 - Fax: 93 410 65 7.

 http://www.inforein.es

SEMIC 

Jordi Ortega Garcia (jortega@semic.es)

Gaspar Fàbregas i Roses, 88-90

08950 Esplugues de Llobregat

Tel: +34 93 334 35 00 - Fax: +34 93 211 67 40  - Mòbil: 660.445.862 

http://www.semic.es/

Cerca:

Catàleg de serveis i tràmits