Bienvenida a los alumnos

ca

Per a mi és una gran satisfacció donar la benvinguda a l’alumnat de nou ingrés de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Aquest curs 2017-2018, en què comenceu les activitats a la institució, aporta aspectes interessants en tots i cadascun dels graus que s’hi imparteixen i que podreu trobar a les respectives pàgines informatives: Ciències Biomèdiques (campus de Bellvitge i Clínic), Enginyeria Biomèdica (Facultat de Física i Campus Clínic), Infermeria (campus de Bellvitge i Clínic), Medicina (campus Clínic i de Bellvitge), Odontologia (Campus de Bellvitge) i Podologia (Campus de Bellvitge). Tots són estudis de gran prestigi i elevada qualitat —com ho corroboren les notes de tall— i reafirmen l’alt nivell de preparació de l’alumnat que hi accedeix, vosaltres.
Pel que fa als postgraus i màsters, voldria fer un especial esment als màsters oficials, les característiques dels quals podeu trobar a les respectives pàgines web. Però tampoc no voldria oblidar l’aposta pels màsters propis, tots de gran prestigi, que segueix sent una marca de qualitat de la Facultat. Cal destacar l’important i actiu paper que, en molts d’aquests postgraus i màsters, tenen les institucions sanitàries dels hospitals universitaris (Clínic, Bellvitge i Sant Joan de Déu), així com els instituts de recerca més importants (IDIBAPS, IDIBELL, ISGlobal, IJCS). Així mateix, per a aquells graus més tècnics i dirigits a la innovació tenim establerts convenis amb empreses que permeten un aprenentatge pràctic amb totes les garanties de qualitat.
Vull destacar també la consolidació i èxit de la Universitat de l’Experiència al Campus de Bellvitge, on la Facultat participa en una iniciativa ja consolidada que ha significat un estímul per a l’aprenentatge de certes disciplines per a persones més grans de seixanta anys.
Encoratjo l’alumnat de doctorat a implicar-se intensament amb el grup d’investigació que li correspon, amb la seguretat que podrà desenvolupar amb total garantia el seu treball de recerca. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, les institucions sanitàries associades, els instituts de recerca acreditats i les empreses amb conveni disposen de professionals altament qualificats per garantir l’èxit mitjançant la direcció del seu projecte al si d’unes infraestructures molt ben adaptades. Una bona prova d’això és el fet que a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut es llegeixen cada any al voltant de dues-centes tesis doctorals de molt alt nivell.
Per aconseguir la millor docència —teòrica, clínica i també pràctica—, puc garantir el compromís convençut del professorat, en el sentit d’una major dedicació docent i atenció personalitzada cap a l’alumnat. Al mateix temps, però, demano de vosaltres un esforç i voluntat d’aprendre, que no han d’estar renyits amb un elevat esperit crític i, a la vegada, constructiu cap a tot allò que pugui representar la més petita millora en l’àmbit que correspongui. Així ha estat fins ara, any rere any, fet que em permet sentir veritablement cofoi de la maduresa de l’alumnat de les Ciències de la Salut, atès el seu paper i responsabilitat futurs envers la societat.
Per acabar, i fora dels aspectes estrictament docents i de recerca, us demano que us involucreu al màxim en les diverses activitats, comissions i òrgans col·legiats d’una manera participativa i, alhora, crítica, una actitud que puc dir amb orgull que sempre ha estat empremta pròpia de l’alumnat d’aquesta Facultat. Qualsevol inquietud pot ser escoltada i tractada pels conductes establerts formalment. Les vostres opinions i participació constitueixen un factor molt important per a la millora de la qualitat docent i també per aconseguir estrènyer les importantíssimes relacions interpersonals al nostre centre. Us demano, per tant, que us constituïu  exemple per a la societat com a futurs professionals de la Salut que sereu. Malgrat aquest elevat nivell d’autoexigència permanent que us proposo, confio que a la Facultat us sentiu còmodes i que trobeu una resposta adequada a les vostres expectatives. Per tal de conèixer millor la Facultat, la seva organització i el seu entorn, us invitem a visitar en qualsevol moment cadascun dels campus (Clínic, Bellvitge i Sant Joan de Déu) i els seus centres corresponents (Unitats de Formació i Recerca): Infermeria, Medicina, Odontologia i Podologia. Així mateix, està en construcció una nova pàgina web de la Facultat pensada especialment per a l’alumnat: moderna, actualitzada i amb informació fàcil d’identificar.
Tots nosaltres, professorat i personal d’administració i serveis, des de les responsabilitats que particularment ens pertoquen, estem a la vostra disposició per tal que aquests reptes, uns més immediats i uns altres de futur, es facin realitat.

Rebeu una cordial salutació.

Francesc Cardellach
Degà
Desembre de 2017

Compartir: